با شمشیرت رسم کن و بنویس..

flying snow: چرا از خودت دفاع نکردی؟

broken sword: تا باورم کنی.

پ ن: بنظرم این بهترین دیلوگ فیلم hero بود. (شبکه HD). تحسین برانگیز برای انتخاب هوشمندانه ی اسم ها و رنگ ها.. و نگاه به اشتراکات هنر خوشنویسی و هنر شمشیر زنی..

/ 3 نظر / 12 بازدید
شمیم

سلام دکتر. حسرت می خورم که چرا فیلم رو ندیدم. فارس هم لینک رو درست کرده. http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930905000048 موفق باشید.و التماس دعا.

احسان از بلوغ ارهی به سوی آسمان

سلام تا اینجا اومده بودم ، درنگی کردم و دعایی / گفتم بی سلام رد نشم که خوبیت نداره / اومدین طرف ما تیک آفی بکشین رد چرخاتون بمونه خب / یا حق

در محضر دوست

اینم جالب بود... هرگز فوراً بدبختی کسی را باور نکنید، بپرسید که می تواند بخوابد یا نه ؟ اگر جواب مثبت باشد ، همه‌چیز روبراه است . همین کافی است! سفر به انتهای شب/لویی فردینان سلین