بهترین هدیه روز پزشک رو از خود خدا و امیرالمومنین گرفتم امسال که مثل یک رویا در یک پروسه عجیب و غریب به کربلا برگشتم و دوباره عشقم رو زیارت کردم...

بهترین هدیه روز پزشک رو خودخود امام حسین و آقا ابالفضل بهم دادن امسال که در یک سفر شش ساعته سر از کاظمین درآوردم...

بهترین هدیه روز پزشک رو دکتر به گروه داد که راننده رو کنار ماشین گذاشت تا بمبی به ماشین وصل نکنن و یک ربع مرقد حربن یزید ریاحی رو برای اولین بار در عمرم زیارت کردم... وقتی برگشتم کربلا در عرض نصف روز انگار مرده باشم و زنده شده باشم و مرده باشم و زنده شده باشم... این سفر خارج از توان روحی من بود.. انقدر که مطمئنم قراره به زودی بمیرم که خدا انقدر بهم حال میده..

نائب الزیاره همه بودم...