در روزهایی که هیچکس به ما و ما به هیچکس اعتماد نداریم ، در روزهایی که هیچکس به من و من به هیچکس اعتماد ندارم، در روزهایی که خودم هم به خودم اعتماد ندارم.. او به تک تک ما اعتماد دارد. این جمله اشک را نشاند توی چشم هام و پشت به اهل خانه و رو به تلویزیون نشستم تا کسی اشکهام را نبیند.. این مهمترین قسمت حرفهای آقا بود برای من.. مهمتر از تحلیل بیانیه لوزان و.. 

برایم همین مهم بود که اگر هیچ کس نیست توی این دنیا که بهم اعتماد کند و حتی همین مامان و زینب و مریم و دایی و عمو و خاله و عمه و دوست و غریبه فکر میکنند بهتر از من، من را میشناسند و باید به حرفشان گوش کنم و من فقط در حال گند زدن به زندگی ام هستم! در روزهایی که خودم هم از دست خودم شاکی هستم و اعتماد به نفسم در حال له شدن است.. در روزهایی که دلم میخواهد توی یکی از هواپیماهای دارویی که به یمن میرود قایم بشوم و بقیه عمرم را در خرابه های بیمارستان های یمن بگذرانم و شب ها بچه های یتیم شده را در بغل بگیرم و با دست روی گوش هایشان را بگیرم تا صدای بمباران جنگنده های صعودی و امریکایی را نشنوند.. در همین روزها فقط او به من اعتماد داشت...

"ما حرفمان با مردم بر مبنای اعتماد متقابل است. مردم به این حقیر ضعیف اعتماد کردند، بنده هم به تک تک این ملت اعتماد دارم". (بیانات رهبر در سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها 94/1/20)

پ ن: از امام موسی صدر(رحمه الله علیه)  پرسیدند : چطور با این جوانها کار میکنی؟! گفت: من یک چشمم را به روی امروزشان میبندم و یک چشمم را به روی فردایشان بازتر میکنم... به گمانم آقاسید علی هردو چشمش را به روی امروز ما بسته و فقط به فردایمان فکر میکند.. فقط اینطوری میشود به ما اعتماد داشت..