دیپلمات ها یاد بگیرن..

ممنون از بچه های آقا رسول خادم که تو این روزهای " از پیشرفت رانده، در تحریم مانده" ، دلمان را گرم کردند..