یکی بیاید و قبل از اینکه چشمانش را ببندد و زبانش را بچرخاند، متن توافقنامه را یکبار بخواند و بگوید دقیقا یعنی چه که "سطح و ظرفیت غنی سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره های زمانی مشخص، محدود خواهد شد (تعجب) و نطنز تنها مرکز غنی سازی ایران خواهد بودمنتظر. تحقیق و توسعه غنی سازی در ایران بر روی ماشین های سانتریفیوژ بر اساس یک جدول زمانی(یول!!!!) و سطح توافق شده(سوال)، انجام خواهد شد".

یعنی چه که "فوردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد گردید تعجبدر این مرکز همکاری بین المللی در حوزه های تحقیق و توسعه ی مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت. مواد شکافت پذیر در فوردو نخواهد بود."(جانم؟!تعجب)

یعنی چه که "رآکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در اراک با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوسازی(یا تخریب؟!!) خواهد شد به گونه ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد(!!). بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد گردید.(چرا !!!؟؟؟سوال)
آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی (!!!) استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری (تعجببفرما تو دم در بده!!) از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.(موضوعات گذشته و حال شامل ترور دانشمندان هسته ای هم میشه؟!!)
 
اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته ای خود را خاتمه خواهد داد ( بزار دستت رو ماچ کنن سبز) و ایالات متحده نیز اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه (!!)مرتبط با هسته ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد." (خمیازه!منت به سر ما! اینهمه بزن و بگیر و بکوب برای تحریم های ثانویه!! دوز نرمش قهرمانانه بالاست دلاوران! خداییش ازین کلمه ی راستی آزمایی حالم دیگه به هم میخوره، ببین ما چه خاک برسر شدیم که آمریکا میخواد دولت راستگویان رو راستی آزمایی کنه!سبز)
 
"یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجامتائید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای لغو خواهد گردید وبرخیتدابیر محدودیت ساز مشخص(!!!!؟؟؟تعجب)، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد."

 پ ن1: اگر وزرای 5+1 بعلاوه محافظ هایشان + کارکنان و خدمتکاران هتل لوکس محل اقامت آقایان+ اراذل لوزان جملگی یک کتک مفصل به تیم مذاکره کننده ایرانی میزدند هم امضای همچین توافقی میسر نبود! بود؟!

پ ن2: خداوندگارا خودت ما را حفظ کن و شر دوستان نادان و دشمنان دانایمان را به خودشان برگردان. ما به جز تو کسی را نداریم. نعم المولی و نعم النصیر..

پ ن3:متن توافق با جزییات بیشتر:  http://www.rajanews.com/news/206828 http://rajanews.com/news/206770