تواضع و صورت روی خاک گذاردن پس از نماز ، توجه خدا را بر می انگیزد...

(استاد سید رحیم توکل- 89/9/20-  5 محرم/فاطمیه حضرت زهرا سلام الله علیها)