دل را قسمت کردم. یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو،یک قسمت برای تو، یک قسمت برای تو.. یک قسمت برای تو...

پ ن: فقط برای ثبت در تاریخ... الحمدلله رب العالمین/ قسمت این بود که من با تو معاصر باشم/ تا درین قصه ی پرحادثه حاضر باشم/ حکم پیشانی ام این بود که تو گم شوی و/ من به دنبال تو یک عمر مسافر باشم/ قسمت این بود، چرا از تو شکایت بکنم؟/ یا درین قصه به دنبال مقصر باشم؟/ شاید اینگونه خدا خواست مرا زجر دهد/ تا برازنده ی اسم خوش شاعر باشم/ شاید ابلیس تو را شیطنت آموخت که من/در پس پرده ایمان به تو کافر باشم/دردم این است که باید پس از این قسمت ها/ سال ها منتظر قسمت آخر باشم... (شعر از غلامرضا طریقی/ عنوان، بیتی از فاضل نظری- "کتاب اقلیت").