خوشحالی؟ بگذار خودم جواب بدهم :نع.. خب حالا از من بدت هم می آید؟ بگذار خودم جواب بدهم: نع.. میخواهی بدانی خوشحالم یا نع؟ جواب این هم با خودم است؟ یک کم بله و یک کم بیشتر نع.. فکر میکنم که از من بدت می آید؟ هرگز و هیچ وقت.. این را خودت گفته ای توی خواب.. فقط یادت باشد این دو روزه ی دنیا هزار راه بین ما فاصله افتاد، بگو خب! ولی حالا که خط ها به هم نزدیکتر میشود.. فاصله ها کمتر میشود.. راستش را بخواهی برای خاطر نزدیکتر بودن به آنچیزهایی که تو دوستشان داری ، یه کم بیشتر از یک کم خوشحالم.. میخواهم این دو روزه ی دنیا، گوشه نشین زلف تو باشم.. فقط یادتان باشد بودنم در متن یک نبرد واقعی را به من بدهکارید..

پ ن1: تولد نازنین مادر و بانوی شهر آفتاب فاطمه معصومه(س) مبارک! تولد خودم هم مبارک! پیروزی مقاومت در غزه هم مبارک! بعد از 50 روز مقاومت با چنگ و دندان و دست خالی، نشستن پای میز مذاکره با اسرائیل اسمش میشود :"نرمش قهرمانانه" توجه فرمودید؟ اسمش دقیقا "نرمش قهرمانانه" است جایش هم دقیقا همینجاست.. که منجر به فتح الفتوح و رسیدن به پیروزی میشود، دشمن را مینشاند سر جایش، محاصره را میشکند، مرزها و بندرها و فرودگاه باز میشود.. حالا اینچیزی که جناب ظریف با 5+1 دنبال میکند اسمش چیست؟! از مردم قهرمان و شجاع غزه خواهش میکنم تیم مذاکره کننده شان را برای یک مدت کوتاه (50 روز خوبه؟!) به ما قرض بدهند لدفن!

پ ن2: این شعر گل آفتابگردان را انگار سعید بیابانکی برای حاج قاسم سلیمانی گفته است! یعنی ما شب و روزانی گذراندیم در سایه ابهت اسمش در عراق.. پرچمت بالاست سردار.. وقتی از شوک جنایات داعش و بی پناهی آواره های موصل و غم دوری از حسین بن علی بیایم بیرون، یخ قلمم آب بشود، شاید بتوانم بنویسم از خوارجی که مثل مار در حرم امیرالمومنین و حسین بن علی(ع) چنبره زده بودند! بنویسم از شیعیان ساده و ساده لوح قمه بدست، بنویسم از بل هم اضل هایی که مثل تخته چوب خشک مرتب در حال رکوع و سجود و لعن بودند اما یک نخود مغز و بصیرت نداشتند.. بنویسم از بسیجیان عراق، از اعزامهایشان، از تشیع شهدا، از طواف تابوت هایشان دور ضریح، از ... به یک چیزی عمیقا اعتقاد پیدا کرده ام! خداوند انشعابات مختلفی از شیعیان شناسنامه ای را نشانم داد. خوارج را در سال2014 میلادی دیدم و با ایشان همکلام شدم و از شدت سردرد و تهوع ناشی از نفهمی شان تا چند ساعت مات و مبهوت بودم.. من درین سفر به اندازه چند ده سال بزرگتر شده ام!