آنان خدایان خورشید، اینان خدای زمین ها/اما ببین ای دل من، آنها کجایند و اینها!

ایکاش از ما نپرسند بعد از شهیدان چه کردید/آخر چه دارد بگوید انبوهی از نقطه چین ها؟!..

"خرمشهر" را خدا آزاد کرد، "نطنز و فوردو" را هم خودش آزاد میکند..

پ ن1: رادیو دولتی انگلستان(شامگاه نهم اردیبهشت 1361) اعلام کرد: «چنانچه ایرانیان در صدد بازپس گرفتن خرمشهر برآیند، سخت ترین «گردو» را برای شکستن برگزیده اند».رادیو دولتی انگلستان (روز پنجم خردادماه 1361) درکمال حیرت اعلام کرد: «از زمانی که خبرنگاران غربی از نیروهای عراقی در خرمشهر دیدن کرده و از روحیه خوب آنها گزارش داده اند، بیش از سه یا چهار روز نمیگذرد که ناگهان همه شهر از دست عراقی ها بیرون کشیده شد.»

پ ن2: آمار دقیق شهیدان عملیات های بزرگ در زمان جنگ معمولا اعلام نمیشدو این البته یک رویه ی استاندارد و پذیرفته شده در نیروهای نظامی دنیا است. اما در ایران، حتی با گذشت بیش از دو دهه از پایان جنگ، آماری از شهدای عملیات ها منتشر نشده است! تنها دریک مورد، تعداد شهدای عملیات «الی بیت المقدس» در سندی مشخص شده که مربوط به روز نوشت های آقای هاشمی رفسنجانی میباشد. او در مورخه پنجشنبه، 6خرداد 1361 نوشته است: ".. ساعت ده صبح، شورای عالی دفاع در دفتر امام تشکیل شد. آقایان علی صیادشیرازی و محسن رضایی گزارش جبهه ها را دادند و گفتند: درعملیات بیت المقدس، مجموعا ما شش هزار شهید داشته ایم.."

 پ ن 3: مکالمه بیسیم سرداران شهید خرازی و احمد کاظمی با سردار رشید در لحظه آزادی خرمشهر را اینجا بشنوید:

http://shahidkazemi.ir/?p=2604#comment-1345

 

 پ ن4: امروز نظام اسلامى درگیر چالشهایى است. وجود چالش به معناى حرکت به سمت جلو و ابتکارهاى روزافزون و نوبه‌نو است. وجود چالش، انسانهاى آگاه و بصیر وشجاع را نگران نمیکند. وجود چالش، انسانهاى متعهد را به نگاه به ظرفیتهاى موجود و احیاناً معطل‌مانده وادار میکند...

آنچه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه‌ى کسانى که نیروى جوانى را در خدمت به اهداف و آرمانهاى بلند میخواهند، باید به آینده‌هاى روشن و دور باشد - فقط جلوى پاى خودمان را نبینیم - آینده‌ى دور، ایجاد تمدن اسلامى است؛ تمدن نوین، متناسب با نیازها و ظرفیتهاى امروز بشریتى که از حوادث گوناگون قرنهاى اخیر زخم خورده است، مجروح است، غمگین است و نسلهاى جوان آن دچار یأس و نومیدى و افسردگى‌اند. اسلام میتواند این نسلها را به آفاق جدیدى برساند، دلهاى آنها را شاد کند و آنها را آن‌چنان‌که متناسب و شایسته‌ى کرامت انسان است، کرامت ببخشد؛ تمدن نوین اسلامى یعنى این. و شما هسته‌هاى مهم و اساسى و اصلى در ایجاد این تمدنید. (بیانات حضرت آقا در دانشگاه افسری امام حسین(ع)- 93/2/31 )