؟!

خب از 12 تیر تا 12 مرداد صبر کردیم بلکم پرشین بلاگ درست بشه که نشد. بلکه بدتر هم شد و صورت ظاهریِ همان پستهای این دوسال اخیر را هم پراند.. این تقارن میمون و مبارک از امانت نداری و جراحت وبلاگ در آستانه ی تحلیف جناب پرزیدنت را به فال نیک میگیریم و امیدواریم خداوند خودش ما را در پناه خودش حفظ بفرماید.